Vores mission er at skabe og være et hjem og livsfællesskab af mennesker fuld af Guds nærvær og kærlighed i en urkristelig, eksperimentel livsstil – så vi i dette fællesskab kan tilbyde et lille klosterophold/refugium, hvor mennesker kan stille livets store spørgsmål, læse, meditere, reflektere, samtale, finde svar og fred og leve med i fællesskabet for en periode.

På Klostergaarden ønsker vi at efterleve værdierne Kærlighed, Skabelse, Helbredelse og Discipelskab.